fbpx

Doorgeven van kennis

OVERDRACHT VAN AANWEZIGE KENNIS ORGANISEREN

KENNISOVERDRACHT

In de wereld van het nieuwe werken is kennis meer dan ooit cruciaal. Bedrijven kunnen immers enkel hun toekomst bestendigen door het verschil te maken met talent en kennis. Maar de vereiste kennis in verschillende projecten en domeinen verandert ook bijzonder snel. Daarom is het voor organisaties belangrijk om de overdracht van de aanwezige kennis binnen KMO’s en familiale ondernemingen goed te organiseren. Embark staat u hierin bij.


PLANNING VAN KENNISOVERDRACHT

01.

Omdat Embark zich profileert als “familielid” van de organisatie, kunnen wij op basis van vertrouwelijke kennis over uw organisaties de toekomstige mangementnoden helpen definiëren.

02.

Halfjaarlijkse gesprekken met de management executives geven inzicht in hun vaardigheden, attributen, stijlen en aspecten van hun persoonlijkheid. Dat levert ook inzicht op in de mate waarin ze in staat zijn om zich aan te passen aan snel veranderende contexten.  Op die manier maakt Embark op geregelde tijdstippen een stand van zaken op over het kennisniveau in de organisatie en over de noodzaak aan kennisoverdracht.

03.

Embark bekijkt  samen met u de individuele begeleidings- en loopbaanprogramma’s en geeft onafhankelijk  en objectief advies over mogelijke promoties en benoemingen.

04.

Embark identificeert ook “high potentials” en potentiële “fast-trackers” en stipuleert samen met u de ontwikkelingsplannen waaraan ze het meest zullen hebben en waardoor u de kans vergroot dat ze hun talent voor uw organisatie zullen blijven inzetten.